Connexió científica Girona – Nova York

La setmana passada vaig assistir a un simposi a la City University of New York (CUNY), una universitat situada a l’Upper East Side de Manhattan. Aquest simposi va ser en honor al 70 aniversari del professor Joe Dannenberg, amb qui el meu grup de recerca fa anys que hi mantenim una col·laboració. Vaig presentar la meva recerca en forma de pòster, amb el títol: “Stability of XSSX and X2S2 isomers ( X = H, F, Cl, Br, I, Li and Na ) through Kohn-Sham MO theory and energy decomposition analysis”, J. Poater, M. El-Hamdi, F. M. Bickelhaupt, M. Solà. Els companys de l’Institut de Química Computacional Miquel Duran, Miquel Solà i Pedro Salvador, també hi varen participar.

I aquest és el pòster que hi vaig presentar, recerca feta amb en Majid El-Hamdi, Miquel Solà i Matthias F. Bickelhaupt.