Networking entre empreses i grups de recerca al Parc

Dijous va tenir lloc el II Fòrum del Parc Científic i Tecnològic de la UDG, que va convocar d’una banda les diverses entitats, empreses i grups de recerca del Parc, i de l’altra les organitzacions empresarials de les comarques de Girona, Barcelona i el sud de França amb l’objectiu de donar a conèixer la seva activitat, i fomentar la interacció i el networking entre elles.

Jo vaig ser el ponent del meu grup de recerca, l’Institut de Química Computacional, vaig presentar allò que fem i alhora les possibilitats de col·laboració. Aquesta va ser la ponència, a la sessió de “Biotecnologia, Alimentació i Salut”:

JOCS: Impacte de la química computacional a la societat

Aquest passat dimecres es varen celebrar les JOrnades Catalanes de Supercomputació (JOCS 2011: Química, computació i societat) a la Facultat de Química de la UB, una cita bianual organitzada pel Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA) juntament amb la Xarxa de Referència en Química Teòrica i Computacional (XRQTC). Aquesta jornada va abordar els reptes de la química computacional, la qual cada cop ha adoptat un paper més rellevant en una recerca més multidisciplinària. Així doncs, va incloure ponències destacant la seva aplicació en la recerca del medi ambient, la biotecnologia, la nanotecnologia o els nous materials. Un ampli aspectre que demostra la importància de la mateixa i la reputació que s’ha guanyat davant la ciència experimental. En definitiva, un futur d’esperança se’ns obre a tots els investigadors en química computacional, un futur que explotarà els supercomputadors i donarà el salt als ordinadors quàntics.

Membres de l’Institut de Química Computacional de la UdG que varen assistir a les JOCS, amb el pòster que varen presentar.

La importància de la química computacional en les JOCS2011:

La química és una ciència creativa essencial per a la millora de la nostra vida. Està present en tots els àmbits i és necessària per garantir la sostenibilitat del planeta i per resoldre problemes globals i essencials de la humanitat, com ara la alimentació, l’aigua, la salut, l’energia o el transport. Aquesta disciplina usa la computació per avançar en resoldre molts d’aquests problemes. La química computacional permet obtenir models d’estructures moleculars i reaccions químiques d’una forma ràpida i econòmica, recolzant i complementant el treball obtingut per la via experimental. Els resultats obtinguts contribueixen a la millora dels productes de consum i dels processos de construcció industrials, a la síntesi de nous fàrmacs i medicaments, a la preservació del medi ambient i de les seves espècies i animals, i a la recerca d’energies i tecnologies més netes.