Una Universitat de tots. e-Participació amb MyUniversity

La setmana passada vaig anar a la seu del Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA) a la presentació del projecte europeu MyUniversity, en representació de la Universitat de Girona. L’objectiu de MyUniversity és “Proveir les universitats d’una plataforma d’e-Participació, que permetrà informar el conjunt de la comunitat universitària de tots els temes a debatre i proporcionar-li eines interactives per participar en els processos de presa de decisions, a nivell tant local com europeu.”. Així doncs, MyUniversity consisteix en una plataforma que hauria de permetre interactuar els membres de diferents universitats europees en aquells temes que els són comuns. I com a membres s’inclou tota la comunitat universitària, des dels professors, PDI i PAS fins als alumnes. El projecte europeu ha estat concedit amb uns objectius de quotes de participació molt ambiciosos. Sobretot respecte a la participació per part dels alumnes (20%), que són els membres que més apàtics es mostren a l’hora d’involucrar-se en el funcionament de la Universitat.

Un tema clau pel qual s’ha proposat aquest projecte és el procés de Bolonya, amb la intenció d’integrar aquelles visions divergents de la proposta inicial. I no em refereixo a aquells “gamberros” que cridaven i destrossaven el mobiliari urbà del centre de Barcelona, ni aquells “okupes” de la UB, UAB o UDG, sinó als ESTUDIANTS UNIVERSITARIS, aquells que van a la Universitat perquè creuen que la formació els proporcioinarà un futur millor. Aquells que saben valorar l’esforç econòmic que fa la societat per tal que aquesta estigui més ben formada, per un futur millor pel País. La Universitat té les portes obertes a tothom, dels més petits als més grans, ja que la formació no té edat, i més ara que som conscients de la importància de la formació contínua. Ara bé, aquells que menyspreen la importància del coneixement, convertint la Universitat en el seu pati de grans, no hi són benvinguts, i en cap moment trobaran el meu suport en les seves reclamacions, la majoria de vegades targiversades de la realitat. Tothom té DRET a anar a la Universitat, però amb  el DEURE inherent de correspondre amb l’estudi, amb l’esforç com a valor. Donem una oportunitat a aquest projecte? Per una Universitat més de tots. Jo hi crec i m’hi he involucrat a partir de la UDG, juntament amb la resta d’universitats catalanes, coordinades a partir del CESCA.